NUCH SUCH SLCCH Sommarhagens Cristalle 13 år

River 13 år - GRATTIS!
Äg: Susanne Alenius, kennel Amazing Flash


Foto: Sofia Sandström

Sommarhagens Manzano BIR och andra certet!

Hanna och Zano har gjort det igen. Det andra raka certet taget och dessutom blev Zano BIR !


Sommarhagens Bacchus 14 årBacchus 14 år

Äg: Alexandra Himer, Stockholm