Svenska Whippetklubbens uppfödarutbildning 21-22 novemberDen 21-22 november deltog jag i Whippetklubbens uppfödarutbildning i Östersund. Innehåll i kursen är
anatomi, genetik, RAS (rasspecifik avelsstrategi för whippet), avtal, fortplantning, valputveckling mm. Det är mycket som man redan vet efter så många år med uppfödning, men det är alltid bra med uppdatering och att man får utbyta erfarenheter och diskutera med andra uppfödare. Kursledare var Bengt-Åke Bogren. Efter denna kurs får man en "guldstjärna" i SWKs uppfödarlista på klubbens hemsida och visar alltså på att man genomgått denna grundutbildning med fokus på whippetuppfödning. Denna kurs anordnas av oss uppfödare på olika platser i Sverige och det är först nu jag har kunnat gå pga väldigt långa avstånd till hittills erbjudna kurser. Man nu har alltså även Sommarhagens kennel en Guldstjärna! 

0 Response to "Svenska Whippetklubbens uppfödarutbildning 21-22 november"